Roman Brezina

  • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Nitra, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Vplyv hnojenia, odrody a ročníka na úrodu zrna jačmeňa siateho ozimného 2012 Biotechnology and Food Technology
Rôzne odrody a predplodiny jačmeňa siateho ozimného a ich vplyv na výšku a technologickú kvalitu úrody zrna 2013 Biotechnology and Food Technology
Vplyv odrody a stanovišťa na výšku a technologickú kvalitu úrody zrna jačmeňa siateho ozimného 2013 Biotechnology and Food Technology
Hodnotenie vplyvu odrody jačmeňa siateho ozimného na výšku a technologickú kvalitu úrody zrna 2013 Biotechnology and Food Technology