Martina Loduhová

  • TNUAD v Trenčíne, FPT Púchov, Púchov, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Interakcie modifikovaných kremičitanov s toxickými látkami 2013 Ecology and Environmental Sciences