Eva Tóthová Tarová

  • Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie, Bratislava, Slovensko

Abstract name Year Section
Identifikácia veľkých génových prestavieb CFTR génu u Slovenských pacientov s cystickou fibrózou 2012 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics