Terézia Nikorovičová

  • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice, Slovensko

Abstract name Year Section
Bakteriálne spoločenstvá sírnych prameňov na východnom Slovensku 2012 Open section for students