Soňa Fekecsová

  • Ústav genetiky a biotechnológií rastlín SAV, Nitra, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Transformačná aktivita novoobjavenej mutácie v RET proto-onkogéne v súvislosti s MEN 2A syndrómom 2010 Open section for students
Využitie proteomiky pri analýze pšeničných proteínov 2012 Biotechnology and Food Technology
Dvojrozmerná elektroforéza ako významný nástroj k štúdiu pšeničných proteínov 2013 Biotechnology and Food Technology