Martina Babálová

  • Ústav krajinnej ekológie SAV, Bratislava, Slovensko

Abstract name Year Section
Diverzita denných motýľov na lúčnych a pasienkových biotopoch v obciach Telgárt a Šumiac 2012 Ecology and Environmental Sciences