Anna Fleischhackerová

  • Chemický ústav SAV, Bratislava, SR

Abstract name Year Section
Lipopolysacharidy ako dominantné antigény bunkovej steny V. cholerae O139 2012 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Príprava a imunologické vlastnosti glykokonjugátu pozostávajúceho z hydrazínom detoxikovanej molekuly LPS V. cholerae O139 a proteínového nosiča 2013 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics