Michal Medvecký

  • Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Lužianky, Lužianky, Slovensko
  • Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Lužianky – VUTPHP Banská Bystrica, Regionálne výskumné pracovisko Krivá
  • Department of Chemistry, Faculty of Biotechnology and Food Sciences, Slovak University of Agriculture in Nitra, Slovakia

Abstract name Year Section
Vplyv hnojenia Brusnice vysokej (Vaccinium corymbosum L.) na produkciu a antioxidačnú aktivitu v plodoch 2012 Biotechnology and Food Technology
Využitie kyslých pôd na pestovanie brusnice pravej (Vaccinium vitis-idaea L.) 2013 Biotechnology and Food Technology
Akumulácia kadmia (Cd) a zinku (Zn) v rastlinnom materiáli z lokality Kluknava 2015 Biotechnology and Food Technology
Total mercury content in honey bees, bee pollen and bee propolis from Middle Spiš region 2016 Biotechnology and Food Technology