Martina Némethová

  • Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky, SAV, Bratislava, Slovensko

Abstract name Year Section
Molekulárna diagnostika slovenských pacientov s NF1 fenotypovým prejavom 2012 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Netypické zostrihové mutácie u pacientov s neurofibromatózou typu 1 2013 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics