Monika Struharňanská

  • Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne - Fakulta priemyselných technológií v Púchove, Púchov, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Vybrané fyzikálno-mechanické vlastnosti polymérnych materiálov s plnivami na báze kremičitanov 2012 Open section
Verifikácia experimentálnych výsledkov vybraných materiálových charakteristík gumárenských zmesí 2013 Open section