Zuzana Šipoldová

  • Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava

Abstract name Year Section
Dekontaminácia streptokokových biofilmov na zuboch a plastoch pomocou studenej plazmy elektrických výbojov 2012 Open section for students