Aneta Kubranská

  • Fyziologický ústav, Lekárska fakulta UK Bratislava, Bratislava, SR

Abstract name Year Section
Vplyv pohlavných hormónov na priestorovú predstavivosť a mieru autistických čŕt 2012 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Vplyv genetických faktorov na priestorovú predstavivosť a dĺžku prstov na rukách 2013 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics