Katarína Turáková

  • Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, Bratislava, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Vzťah medzi reguláciou transportu Ca2+ a procesmi vedúcimi k bunkovej smrti 2012 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics