Monika Bazelová

  • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Ústav chemických vied, katedra biochémie, Košice

Abstract name Year Section
Interakcie nových akridínových glykozinolátov s DNA 2012 Open section for students