Adrián Krajňák

  • Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra jadrovej chémie, Bratislava 4, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Adsorpčné vlastnosti Sr(II) na bentonite Jelšový potok v porovnaní so štandardmi SAz-1 a STx-1 2012 Open section for students
Porovnanie dvoj- a troj-parametrových izoteriem pri štúdiu adsorpčnej rovnováhy U(VI) na bentonite Jelšový potok 2013 Open section for students