Lucia Šimoničová

  • Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava 4, Slovensko

Abstract name Year Section
Využitie kvasiniek na skúmanie úlohy cicavčej katalytickej podjednotky telomerázy v mitochondriách 2012 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Vzťah DNA reparačných mechanizmov ku stabilizácii telomér u kvasinky Saccharomyces cerevisiae 2013 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics