Lenka Tomášová PhD.

  • Ústav anatómie, Lekárska fakulta, Univerzita P. J. Šafárika, Košice

Abstract name Year Section
Mapovanie NOS pozitívnych neurónov vo vybraných oblastiach mozgu 2012 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics