Jaroslava Durdiaková

  • Fyziologický ústav Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, Bratislava, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Biologické koreláty schopnosti mentálnej rotácie u intelektovo nadaných chlapcov 2012 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics