Peter Boháč

  • KCH FPV UMB v Banskej Bystrici, Banská Bystrica

Abstract name Year Section
Štúdium distribúcie vybraných toxických prvkov v zložkách životného prostredia v Španej doline 2012 Open section for students