Martina Furjelová

  • UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE, JESSENIOVA LEKÁRSKA FAKULTA V MARTINE, Ústav lekárskej biochémie, Martin, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Karbonická anhydráza IX v nádorových léziách prsnej žľazy ako možný prognostický marker nádorovej progresie 2012 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Expresia hypoxiou-indukovanej karbonickej anhydrázy IX v nádorových ochoreniach mliečnej žľazy 2013 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics