Alena Šišková Opálková

  • Polymer Institute of Slovak Academy of Sciences, Dúbravská cesta 9, 845 41 Bratislava, Slovakia;
  • Institute of Materials and Machine Mechanics, Slovak Academy of Sciences, Dúbravská cesta 9, 845 13 Bratislava, Slovakia.

Abstract name Year Section
Recycled bottle-grade PET used in personal protection 2021 SARS-CoV-2