Natália Sedláčková

  • Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV, Bratislava, Slovenska republika

Abstract name Year Section
Biochemické zmeny po hypoxicko/ischemickom inzulte v modeli subchromickej hypoxie gravidných matiek potkanov 2012 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics