Boris Mravec

  • Biomedicínske Centrum SAV, Ústav experimentálnej endokrinológie, Oddelenie Neurovied
  • Lekárska fakulta UK, Ústav fyziológie

Abstract name Year Section
Zníženie markerov inhibičných synapsií v dopaminergických oblastiach mozgu v modeli autizmu 2021 Cellular metabolism, physiology and pathophysiology, bioenergetics