prof., RNDr. Erika Halašová PhD.

  • Martinské centrum pre biomedicínu, Martin

Abstract name Year Section
Príprava prvej slovenskej pluripotentnej kmeňovej bunkovej línie iALS-01 2021 Cellular metabolism, physiology and pathophysiology, bioenergetics