Mgr. Dominika Hajdúchová

  • Univerzita Komenského v Bratislave; Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Martin, Slovensko

Abstract name Year Section
Príprava prvej slovenskej pluripotentnej kmeňovej bunkovej línie iALS-01 2021 Cellular metabolism, physiology and pathophysiology, bioenergetics