Doc., MUDr. Vladimír Nosáľ PhD.

  • Univerzitná Nemocnica Martin

Abstract name Year Section
Príprava prvej slovenskej pluripotentnej kmeňovej bunkovej línie iALS-01 2021 Cellular metabolism, physiology and pathophysiology, bioenergetics