Mgr. Adéla Blažíčková

  • Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LFUK a UNB, oddelenie molekulovej a biochemické genetiky, Bratislava,

Abstract name Year Section
Cerebrotendinózna xantomatóza, kazuistika adultného pacienta 2021 Molecular biology and genetics