Michal Magala


Abstract name Year Section
Vplyv prídavku šošovicovej múky na kvalitatívne vlastnosti pečiva 2012 Biotechnology and Food Technology