doc. RNDr. Monika Barteková PhD.

  • Ústav pre výskum srdca CEM SAV, Bratislava 45, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Vplyv kvercetínu na matrixové metaloproteinázy v srdci v podmienkach patologických stavov spojených s rozvojom diabetu a toxicity vyvolanej účinkami doxorubicínu 2021 Cellular metabolism, physiology and pathophysiology, bioenergetics