Mgr. Martina Velísková

  • Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, Slovenská republika
  • Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, Slovensko

Abstract name Year Section
Excitačno-emisné matice exozómov izolovaných z moču a krvi 2021 Biophysics, physics, mathematical modeling, biostatistics
Prediktory spojené so zvýšeným rizikom úmrtia u pacientov s diagnostikovaným ochorením COVID-19 2021 SARS-CoV-2