Lukáš Krivosudský

  • Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave, Katedra anorganickej chémie, Bratislava, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Dioxidokomplexy vanádu(V) s N-salicylidenaminokyselinami. 2012 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
Kryštalizácia chirálnych komplexov vanádu(V) z racemickej zmesi 2013 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology