Ing. Eva Tvrdá PhD.

  • Katedra fyziológie živočíchov, Fakulta biotechnológie a potravinárstva, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Nitra, Slovenská republika
  • Slovak University of Agriculture in Nitra, Faculty of Biotechnology and Food Sciences, Department of Animal Physiology, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra, Slovak Republic

Abstract name Year Section
Vplyv polyfenolických biomolekúl na imunologický profil ejakulátu 2021 Biotechnology and food technology
Levels of selected mineral elements in semen of Iguana iguana received by electroejaculator 2021 Molecular biology and genetics