Marcela Valko-Rokytovská

  • Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Košice, Slovenská republika
  • Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Košice, Slovensko
  • Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach, Košice, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Multifluorescenčné modelové zmesi 2012 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
Význam a izolácia karnozínu z kostrového svalstva daniela (Dama dama) 2018 Open section for students
Vplyv Diabetes Mellitus na vybrané metabolity v moči 2020 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
Štúdium biomarkerov v moči s diagnostikovaným nádorovým ochorením 2020 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances