Bc. Kristína Kožušková

  • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Fekálna mikrobiálna transplantácia - terapia s veľkým potenciálom a mnohými výzvami 2021 Cellular metabolism, physiology and pathophysiology, bioenergetics