Samuel Vavrek

  • Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, Katedra biológie, Ul. 17. novembra 1, 081 16, Prešov, Slovensko

Abstract name Year Section
Hormóny asociované s mužskou neplodnosťou 2021 Cellular metabolism, physiology and pathophysiology, bioenergetics