MVDr. Júlia Šmigová

  • Parazitologicky Ustav SAV, Kosice,
  • Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Abstract name Year Section
Prvý popis parazitofauny bobra európskeho na Slovensku 2021 Ecology and environmental studies