Mgr. Ján Jurčík

  • Biomedicínske centrum, SAV, Bratislava, SK

Abstract name Year Section
Porovnanie frakcionačných techník pri analýze fosfoproteómu kvasinky Schizosaccharomyces pombe 2021 „Omics“