Mgr. Veronika Lukáčová

  • Medirex Group Academy, n.o., Trnava, SK

Abstract name Year Section
Porovnanie frakcionačných techník pri analýze fosfoproteómu kvasinky Schizosaccharomyces pombe 2021 „Omics“