RNDr. Zuzana Dzurjašková

  • Neurobiologický ústav Biomedicínskeho centra SAV, Košice, Slovensko

Abstract name Year Section
Model ventrálneho kaudálneho nervu potkana: kvantifikačná štúdia motoneurónov v mieche 2021 Cellular metabolism, physiology and pathophysiology, bioenergetics