Jana Janočková

  • PF-UPJŠ, Ústav Chemických vied, Katedra Biochémie, Košice

Abstract name Year Section
Analýza väzbových vlastností mono- a bistakrínových derivátov s DNA a ich vplyv na topoizomerázovú aktivitu 2012 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
Interakcie DNA s novými oxímovými derivátmi 2013 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances