Bc. Denis Bažány

  • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Nitra, SK

Abstract name Year Section
Vplyv polyfenolických biomolekúl na endrokrinný profil krvi 2021 Biotechnology and food technology