RNDr. Lucia Balejčíková PhD.

  • Ústav hydrológie SAV, Bratislava, Slovensko

Abstract name Year Section
Analýza deštrukčnej aktivity feritínových derivátov na lyzozýmové amyloidné fibrily 2021 Biomaterials