Mgr. Ján Gomboš

  • Ústav lekárskej biochémie, Jesseniova lekárska fakulta, Univerzita Komenského, Martin, Slovensko

Abstract name Year Section
Analýza deštrukčnej aktivity feritínových derivátov na lyzozýmové amyloidné fibrily 2021 Biomaterials