RNDr. Katrína Bimbová PhD.

  • Neurobiologický ústav Biomedicínskeho centra SAV, Košice, Slovensko

Abstract name Year Section
Potenciál funkčnej obnovy miechy po poškodení a epidurálnej OF stimulácii 2021 Cellular metabolism, physiology and pathophysiology, bioenergetics