Mgr. Radivojka Bánová, PhD.

  • Oddelenie rickettsiológie, Virologický ústav, Biomedicínske centrum, Slovenská akadémia vied, Bratislava, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Porovnanie metabolických stratégií na cisplatinu senzitívnych a rezistentných buniek NTERA-2 2021 Cellular metabolism, physiology and pathophysiology, bioenergetics