RNDr. Barbora Šingliarová PhD.

  • Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, Botanický ústav CBRB SAV, Dúbravská cesta 9, 84 523, Bratislava, Slovensko

Abstract name Year Section
Tanacetum corymbosum agg. v slovenskej časti Karpát: karyologická a morfologická diferenciácia 2021 Open section