Bc. Kristína Pulišová

  • Katedra fytológie, Lesnícka fakulta, Technická univerzita vo Zvolene, T.G.Masaryka 24, 960 01, Zvolen, Slovensko

Abstract name Year Section
Tanacetum corymbosum agg. v slovenskej časti Karpát: karyologická a morfologická diferenciácia 2021 Open section