doc. Ing. Marek Bobko PhD.

  • Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra, Slovensko

Abstract name Year Section
Hodnotenie technologických parametrov a oxidácie králičieho mäsa počas skladovania po pridaní Macy (Lepdium meyenii) do kŕmnej dávky 2021 Biotechnology and food technology