Bc. Daniela Máčalová

  • Ústav technologie tuků, tenzidů a kosmetiky, Fakulta technologická, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Vavrečkova 275, 760 01 Zlín, Česká republika

Abstract name Year Section
Inhibiční působení esenciálních olejů na bakterie produkující biogenní aminy 2021 Biotechnology and food technology