Alena Nagyová

  • Gynekologicko-pôrodnícka klinika, Lekárska fakulta, UPJŠ v Košiciach, Trieda SNP 1, 040 11 Košice

Abstract name Year Section
Izolácia a kvantifikácia exozómov z kondiciovaného média mezenchýmových kmeňových buniek z chorionu 2021 Cellular metabolism, physiology and pathophysiology, bioenergetics